Με τον όρο αφεστώτα ώτα( πεταχτά αυτιά) αναφερόμαστε στα αυτιά , τα οποία προεξέχουν από την κεφαλή σε τέτοιο βαθμό , που να δημιουργεί αισθητικό πρόβλημα. Μπορεί να εμφανίζεται μονόπλευρα ή συνηθέστερα αμφοτερόπλευρα. Εμφανίζεται αρκετά συχνά ( 1 στα 20 παιδιά) και η συχνότητα μεταξύ αγοριών και κοριτσιών είναι παρόμοια. Οφείλεται κατά μείζονα λόγο στην απουσία της ανθέλικας του πτερυγίου ή όταν αυτή είναι υποπλαστική, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την προβολή της ανθέλικας προς τα έξω. Υπάρχει γενετική προδιάθεση της εμφάνισης τους( αυτοσωμικός επικρατών χαρακτήρας).

Αντιμετωπίζονται χειρουργικά με την επέμβαση της ωτοπλαστικής(με τοπική ή γενική αναισθησία) , κατά την οποία στόχος του χειρουργού είναι η δημιουργία – ανακατασκευή της ανθέλικας με σκοπό τη δημιουργία πτερυγίου με φυσιολογικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί (οπισθοωτιαία έλικα) με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εμφανής μετεγχειρητική ουλή και θα πρέπει το πτερύγιο να έχει μια γωνία της τάξης των 25-30ᵒ. Είναι σημαντικό το αυτί να μη φαίνεται κολλημένο στο κεφάλι και φυσικά τα 2 αυτιά να φαίνονται συμμετρικά.

Η επέμβαση συνήθως πραγματοποιείται ακριβώς πριν την έναρξη της σχολικής ηλικίας , έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του χόνδρου αλλά επίσης να μη χρειαστεί και η αλλαγή της εμφάνισης του παιδιού στο σχολείο, που μερικές φορές γίνεται αντικείμενο επικέντρωσης της προσοχής των συμμαθητών του.