Η αναβολοτομή είναι η χειρουργική επέμβαση , που έχει ως στόχο τη διόρθωση της βαρηκοΐας αγωγιμότητας που προκαλείται στην ωτοσκλήρυνση. Ένδειξη διενέργειας του χειρουργείου είναι η παρουσία χάσματος (gap) στο ακοόγραμμα μεταξύ οστέινης και αέρινης αγωγής άνω των 20 dB (στην εξέταση με τονοδότη η εξέταση Rinne είναι αρνητική). Απαραίτητη προϋπόθεση επίσης είναι ο αποκλεισμός συνυπάρχουσας φλεγμονής στο ους (χρόνια ή οξεία ωτίτιδα) ή ενδολεμφικού ύδρωπα, ενώ δε διενεργείται η επέμβαση όταν αφορά το μοναδικό αυτί που έχει ακοή.

Η επέμβαση μπορεί να γίνει με γενική ή τοπική αναισθησία και ο σκοπός της είναι η αντικατάσταση της λειτουργίας του προβληματικού αναβολέα με μια πρόθεση(πιστόνι) που αναλαμβάνει το ρόλο της μετάδοσης του ηχητικού σήματος προς το έσω ους. Η πλέον σύγχρονη μέθοδος αυτής είναι της δημιουργίας οπής ,διαμέτρου περίπου 0,6/0,7 mm, στην οστεοποιημένη πλάκα του αναβολέα (είτε με microdrill είτε με LASER), στην οποία τοποθετείται το άκρο της πρόθεσης και η οποία στην άλλη πλευρά στερεώνεται στον άκμονα αποκαθιστώντας έτσι το τυμπανοοσταριώδες σύστημα.

Η επέμβαση γίνεται με ενδοκαναλική ή ενδοωτιαία τομή, χωρίς δηλαδή εμφανείς εξωτερικά τομές. Στον ασθενή τοποθετούνται μετεγχειρητικά στον έξω ακουστικό πόρο αιμοστατικοί σπόγγοι και γάζα εμποτισμένη με αντιβιοτικό που χρειάζεται να παραμείνει για μια εβδομάδα , ενώ στις περισσότερες των περιπτώσεων μπορεί να εξέλθει της κλινικής μια μέρα μετά τη χειρουργική επέμβαση.

Μετεγχειρητικά μπορεί να παρατηρηθεί παροδική ξηροστομία ή μεταλλική γεύση και ίλιγγος ο οποίος μπορεί να διαρκέσει κάποιες μέρες . Ο ασθενής πρέπει να αποφεύγει για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6-8 εβδομάδων ασκήσεις ή εργασίες που αυξάνουν την πίεση στο μέσο ους ( χειρισμός Valsalva), ενώ επίσης απαγορεύεται η άνοδος σε μεγάλο υψόμετρο ή τα αεροπορικά ταξίδια για 2-3 μήνες.