Η μικρολαρυγγοσκόπηση είναι η χειρουργική επέμβαση, με την οποία διενεργούνται οι επεμβάσεις στις φωνητικές χορδές του λάρυγγα για μια πλειάδα νοσημάτων ( πολύποδες , οίδημα Reinke , θηλώματα , όγκοι λάρυγγα). Δια μέσω ενός άκαμπτου λαρυγγοσκοπίου, υπό γενική αναισθησία, γίνεται επαρκής έκθεση των φωνητικών χορδών , τις οποίες ο χειρουργός βλέπει σε μεγέθυνση μέσω χειρουργικού μικροσκοπίου. Κατόπιν ανάλογα με το είδος της βλάβης, το μέγεθος και την έκταση αυτής και με τη χρήση των κατάλληλων χειρουργικών εργαλείων ( ψυχρά εργαλεία , LASER) γίνεται δυνατή η αφαίρεση αυτής , χωρίς την παρουσία οποιασδήποτε εξωτερικής τομής.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί να εξέλθει της κλινικής λίγες ώρες μετά την επέμβαση. Δεν υπάρχει άλγος , παρά μόνο μια μικρή αίσθηση ενόχλησης στο λαιμό κάποιες φορές. Είναι απαραίτητη για μερικές μέρες η οικονομία φωνής , ενώ για περίπου 3-4 εβδομάδες θα υπάρχει βράγχος φωνής. Δε χρειάζεται η λήψη μετεγχειρητικά φαρμακευτικής αγωγής , εκτός φυσικά περιπτώσεων που συνυπάρχουν νοσήματα που επηρεάζουν το λάρυγγα και τη φώνηση( πχ λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση) όπου και δίνεται η αντίστοιχη αγωγή.