Η λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική ρινός- παραρρινίων (Functional Endoscopic Sinus Surgery ) αποτελεί την πλέον σύγχρονη χειρουργική μέθοδο για την αντιμετώπιση μιας πλειάδας νοσημάτων της μύτης (ρινικοί πολύποδες,  βλεννογονοκήλες, όγκοι ρινός , ρινορραγίες, απόφραξη κ.α).

Η επέμβαση πραγματοποιείται με γενική αναισθησία και με τη χρήση ειδικών ενδοσκοπίων και ψηφιακών καμερών μέσα από τη μύτη (δεν υπάρχουν δηλαδή εξωτερικά τομές ) τα οποία προβάλλουν σε μεγέθυνση τη βλάβη σε οθόνη , κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την ευχερέστερη και πληρέστερη αντιμετώπιση της πάθησης.
Ο βασικός σκοπός της επέμβασης εκτός από την αφαίρεση της παθολογίας είναι ταυτόχρονα και η διάνοιξη – διεύρυνση των φυσιολογικών στομίων των παραρρινίων κόλπων (ιγμόρεια, σφηνοειδείς κόλποι, ηθμοειδείς κυψέλες, μετωπιαίοι κόλποι).

Μετεγχειρητικά τοποθετείται στον ασθενή ένας ήπιος πρόσθιος επιπωματισμός ο οποίος αφαιρείται την επόμενη ημέρα. Μετεγχειρητικά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν υπάρχει άλγος και όταν υπάρχει αντιμετωπίζεται με λήψη παρακεταμόλης. Ο ασθενής χρειάζεται να κάνει τακτικές ρινοπλύσεις με φυσιολογικό ορό για περίπου 20-30 ημέρες ενώ μία φορά την εβδομάδα γίνονται καθαρισμοί της μύτης από το γιατρό λόγω των μετεγχειρητικών εκκρίσεων