Η ωτοπλαστική είναι η χειρουργική επέμβαση που έχει ως στόχο την αισθητική βελτίωση της εμφάνισης ενός ασθενή με αφεστώτα ώτα. Πραγματοποιείται με τοπική ή γενική αναισθησία και ο στόχος του χειρουργού είναι η δημιουργία – ανακατασκευή της ανθέλικας του πτερυγίου του ωτός με σκοπό τη δημιουργία ενός νέου πτερυγίου με φυσιολογικό αισθητικό αποτέλεσμα. Η τομή γίνεται πίσω από το αυτί (οπισθοωτιαία αύλακα) με αποτέλεσμα να μην υπάρχει εμφανής μετεγχειρητική ουλή και θα πρέπει το πτερύγιο να έχει μια γωνία της τάξης των 25-30ᵒ. Είναι σημαντικό το αυτί να μη φαίνεται κολλημένο στο κεφάλι και φυσικά τα 2 αυτιά να φαίνονται συμμετρικά.

Η επέμβαση συνήθως πραγματοποιείται ακριβώς πριν την έναρξη της σχολικής ηλικίας , έτσι ώστε να έχει ολοκληρωθεί η ανάπτυξη του χόνδρου αλλά επίσης να μη χρειαστεί και η αλλαγή της εμφάνισης του παιδιού στο σχολείο, που μερικές φορές γίνεται αντικείμενο επικέντρωσης της προσοχής των συμμαθητών του.