Η οξεία αμυγδαλίτιδα προσβάλλει κυρίως παιδιά ηλικίας 5 – 6 ετών. Μπορεί να παρατηρηθεί όμως και σε παιδιά κάτω των 2 ετών , καθώς φυσικά και σε μεγαλύτερα παιδιά ή ενήλικες. Συχνότερα οφείλεται στον β-αιμολυτικό στρεπτόκοκκο της ομάδας Α(πυογόνος στρεπτόκοκκος) ενώ επίσης ενοχοποιούνται και άλλοι μικροοργανισμοί( άλλοι στρεπτόκοκκοι, Η. influenza, M. Catarrhalis, S. Aureus, S. Pneumoniae , αναερόβια μικρόβια κλπ). Προδιαθεσικοί παράγοντες αποτελούν η κόπωση, η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιογενείς ρινοφαρυγγίτιδες καθώς και προϋπάρχουσα ανοσοκαταστολή.

Εμφανίζεται με κακουχία , εμπύρετο , κεφαλαλγία και έντονη φαρυγγαλγία. Μπορεί να συνυπάρχει αντανακλαστική ωταλγία και συνοδός τραχηλική λεμφαδενίτιδα. Επισκοπικά οι αμυγδαλές εμφανίζονται έντονα υπεραιμικές με λευκωπό επίχρισμα (στικτό ή διάχυτο) στην επιφάνειά τους. Στη διάγνωση της νόσου μπορούν ανά περίπτωση να συνεπικουρήσουν και εργαστηριακές εξετάσεις ( γενική αίματος, strep test , ASTO).Στη διαφορική διάγνωση της νόσου συμπεριλαμβάνονται η οστρακιά , η λοιμώδης μονοπυρήνωση, η λευχαιμία.

Θεραπευτικά συνιστάται η χορήγηση αντιβιοτικής αγωγής για διάστημα 10 ημερών , για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικών στελεχών. Συνηθέστερα η αγωγή πρώτης γραμμής είναι οι ημισυνθετικές πενικιλλίνες (π.χ. αμοξικιλλίνη  κλαβουλανικό οξύ). Σε πολύ σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί και η εισαγωγή του ασθενούς σε νοσοκομείο.

Οι επιπλοκές μιας οξείας αμυγδαλίτιδας μπορεί να είναι και σοβαρές , οι κυριότερες των οποίων είναι αποστήματα( περιαμυγδαλικό, παραφαρυγγικό , οπισθοφαρυγγικό), η μεταστρεπτοκοκκική σπειραματονεφρίτιδα, η οστρακιά, ο ρευματικός πυρετός , ενώ πολύ σπάνια μπορεί να εμφανιστούν χορεία του Sydenham(ψυχολογικές διαταραχές με ανώμαλες χοριοειδείς κινήσεις) και το σύνδρομο PANDAS ( pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococcal infections), που περιλαμβάνει έμμονες ιδέες και φοβίες, καταναγκαστικές πράξεις συμπεριφοράς, ακούσιες κινήσεις και νευρωτικές εκδηλώσεις.