Οι πολύποδες του λάρυγγα είναι μισχωτά ή ευρυβασικά μορφώματα στις γνήσιες φωνητικές χορδές , τα οποία θεωρείται ότι οφείλονται σε μικροτραυματισμούς από κατάχρηση της φωνής , η οποία οδηγεί σε ρήξη τριχοειδών αγγείων στο χώρο του Reinke και υαλινοποίηση.

Οι κύστεις των φωνητικών χορδών εντοπίζονται στην επιπολής στιβάδα του χορίου και καλύπτονται από επιθήλιο . Διακρίνονται σε κύστεις εκ κατακράτησης( mucous retention cysts) και επιδερμοειδείς( epidermoid cysts).

Το βασικό σύμπτωμα των πολυπόδων και των κύστεων των φωνητικών χορδών είναι η φωνητική κόπωση και το βράγχος της φωνής. Θεραπευτικά συνίσταται λογοθεραπεία και μικροχειρουργική εξαίρεση με μικρολαρυγγοσκόπηση.

ΚΟΚΚΙΩΜΑ-ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ-ΧΟΡΔΩΝ

ΟΙΔΗΜΑ-REINKE