Η ρεγχάζουσα αναπνοή κατά τη διάρκεια του ύπνου αποτελεί ένα πολύ συχνό πρόβλημα στις μέρες μας για πολλούς ανθρώπους και δημιουργεί πολλές δυσκολίες για ένα ευχάριστο και ποιοτικό ύπνο.

Αρχικά η μεγαλύτερη σημασία είναι να αποκαλυφθεί αν η επίμονη ρεγχάζουσα αναπνοή είναι το επακόλουθο του Συνδρόμου Υπνικών Απνοιών (ΣΥΠΑΠ) το οποίο αποτελεί έναν έντονα επιβαρυντικό παράγοντα για την ποιότητα υγείας και ζωής του ασθενούς. Καταρχάς απαιτείται η ενδελεχή κλινική εξέταση του ασθενούς και με ρινοφαρυγγοσκόπηση με εύκαμπτο ενδοσκόπιο για την αποκάλυψη διάφορων παθήσεων που ενδέχεται να αποφράσσουν τον αεραγωγό , ενώ κατόπιν αν κριθεί απαραίτητο ο ασθενής μπορεί να παραπεμφθεί για περαιτέρω έλεγχο με τη λεγόμενη « δοκιμασία ύπνου» ή «πολυυπνογραφία» , κατά την οποία θα γίνει εμφανές αν ο ασθενής κάνει άπνοιες και το βαθμό έντασης αυτών.

Στην περίπτωση ενός ασθενούς με σύνδρομο υπνικών απνοιών είναι απαραίτητη η θεραπευτική αντιμετώπισή τους , καθώς όσο χρονίζει το πρόβλημα δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα τόσο στο καρδιαγγειακό όσο και στο αναπνευστικό σύστημα . Του συστήνεται η απώλεια βάρους εφόσον είναι εφικτή, η χρήση μάσκας CPAP ενώ εξατομικευμένα και εφόσον χρήζει μπορεί να γίνει και σύσταση για χειρουργική αποκατάσταση προβλημάτων που επιδεινώνουν την κλινική εικόνα ( σκολίωση ρινικού διαφράγματος, υπερτροφία αμυγδαλών , καυτηριασμός κάτω ρινικών κογχών).

Επίσης συχνά μπορεί να εμφανιστεί ροχαλητό και στα παιδιά, όπου συνήθως αυτό σχετίζεται με υπερτροφία των αμυγδαλών ή/και των αδενοειδών εκβλαστήσεων. Όταν αυτό δε δημιουργεί λοιπά προβλήματα αρκεί η απλή παρακολούθηση , εφόσον όμως και εδώ εμφανιστούν επεισόδια απνοιών συστήνεται η χειρουργική αντιμετώπιση του προβλήματος(αμυγδαλεκτομή , αδενοτομή) καθώς έχει βρεθεί πως οι άπνοιες καθυστερούν τη φυσιολογική ανάπτυξη του παιδιού, ενώ του δημιουργούν και έναν αδικαιολόγητο εκνευρισμό ή κούραση στη διάρκεια της ημέρας και επιδείνωση των σχολικών του επιδόσεων.