Οι ρινικές κόγχες ( άνω – μέση – κάτω ρινική κόγχη ) αποτελούν φυσιολογικούς σχηματισμούς στο έξω τοίχωμα της ρινικής θαλάμης και ο φυσιολογικός τους ρόλος είναι η περιποίηση του εισπνεόμενου αέρα (καθαρισμός, εφύγρανση , θέρμανση) , ώστε αυτός να φτάσει στους πνεύμονες στις βέλτιστες συνθήκες.

Η υπερτροφία των ρινικών κογχών αφορά στη σημαντική και σταθερή διόγκωση των κάτω ρινικών κογχών , η οποία προκαλεί σημαντική δυσχέρεια στη ρινική αναπνοή. Συσχετίζεται με χρόνιες φλεγμονές της ρινός, ερεθιστικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες, αλλεργική ρινίτιδα, ενώ μπορεί να είναι και ιδιοπαθής.

Η διάγνωση της υπερτροφίας των κάτω ρινικών κογχών γίνεται με ρινοσκόπηση και ενδοσκόπηση της ρινός με κάμερα. Αρχικά μπορεί να δοθεί φαρμακευτική αγωγή σε περίπτωση που υπάρχει προδιαθεσικός παράγοντας( π.χ. αλλεργική ρινίτιδα) ενώ στη συνέχεια συστήνεται χειρουργική αντιμετώπιση .

Ο καυτηριασμός των κάτω ρινικών κογχών γίνεται με τη χρήση ραδιοσυχνοτήτων (RF) οι οποίες επιτυγχάνουν τη συρρίκνωση των κάτω ρινικών κογχών, χωρίς την καταστροφή των τασεοϋποδοχέων στην επιφάνεια τους. Η επέμβαση μπορεί να γίνει με τοπική ή γενική αναισθησία . Στην κογχοπλαστική συναφαιρείται και τμήμα του οστού της κάτω ρινικής κόγχης και απαιτεί γενική αναισθησία.

Μετεγχειρητικά ο ασθενής μπορεί να πάρει εξιτήριο λίγες ώρες μετά την επέμβαση.Δεν υπάρχει πόνος , είναι απαραίτητη όμως η περιποίηση της μύτης για διάστημα 2-3 εβδομάδων με ρινοπλύσεις φυσιολογικού ορού και αλοιφές για την αποφυγή σχηματισμού κρουστών .