Η μυριγγοτομή και η τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού είναι η επέμβαση που έχει ως στόχο την αντιμετώπιση του χρόνιου υποαερισμού του μέσου ωτός στη χρόνια εκκριτική μέση ωτίτιδα και την παρουσία βλεννώδους παχύρευστου υγρού που οδηγεί σε βαρηκοΐα αγωγιμότητας( η οποία σε μικρά παιδιά μπορεί να οδηγήσει και σε καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης) . Γίνεται μία μικρή οπή στον τυμπανικό υμένα , μέσω της οποίας αναρροφάται το κολλώδες υγρό από το μέσο ους και τοποθετείται σωληνίσκος αερισμού , που σκοπό έχει την επίτευξη του αερισμού του μέσου ωτός μέχρις ότου επανέλθει η φυσιολογική λειτουργία και δραστηριότητα της ευσταχιανής σάλπιγγας .

Η επέμβαση πραγματοποιείται σε παιδιά εφόσον το υγρό στο αυτί παραμένει τουλάχιστον 3 μήνες ,εκτός ειδικών περιπτώσεων, και πραγματοποιείται με γενική αναισθησία. Στον ενήλικα μπορεί να πραγματοποιηθεί ένα μήνα μετά τη διάγνωση της παρουσίας υγρού στο μέσο ους και εφόσον φυσικά έχει αποτύχει η συντηρητική αγωγή και διενεργείται υπό τοπική αναισθησία.

Οι σωληνίσκοι που τοποθετούνται χωρίζονται στους βραχείας διαρκείας , που παραμένουν από 6 ως 12 μήνες και αφορούν τη μεγάλη πλειοψηφία των περιστατικών και τους μακράς διαρκείας που παραμένουν για τουλάχιστον 2 έτη και αφορούν περιστατικά με εμμένουσα εκκριτική ωτίτιδα ,όπου η τοποθέτηση των σωληνίσκων αερισμού βραχείας διαρκείας έχει αποτύχει. Ο ασθενής κατά τη διάρκεια της περιόδου που φέρει τους σωληνίσκους αερισμού οφείλει να προστατεύει το αυτί από την είσοδο νερού, ενώ αυτοί συνήθως πέφτουν από μόνοι τους όταν πλέον το μέσο ους επιτύχει το φυσιολογικό του αερισμό από την ευσταχιανή σάλπιγγα